...

Chikungunya is niet endemisch in de EU, maar de gevolgen van de klimaatverandering hebben geleid tot een grotere aanwezigheid van muggen die ernstige ziekten overdragen in Europa. Een recent verslag van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) bevestigde de aanwezigheid van de Aedes albopictus-mug in 13 EU-landen en van de Aedes aegypti-mug in Cyprus, wat kan bijdragen tot de verspreiding van Chikungunya, Zika, dengue en gele koorts.De EU-vergunning voor het Chikungunya-vaccin is bedoeld voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Het werd unaniem door de lidstaten goedgekeurd na een strenge beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is aan de nationale autoriteiten van elke lidstaat om te beslissen wie toegang heeft tot het vaccin, rekening houdend met de nationale situatie en de risicostatus.Proefproject in CyprusOm het risico op verspreiding van door muggen overgedragen ziekten in Europa verder in te dammen, heeft de Commissie een bedrag van 500.000 euro uit het EU4Health-programma aangekondigd voor een proefproject om de Aedes aegypti-muggen in Cyprus uit te roeien.In het uitroeiingsprogramma zal gebruik gemaakt worden van de Sterile Insect Technique (SIT), waarbij mannelijke muggen met lage dosisstraling worden gesteriliseerd. Deze methode is doeltreffend gebleken voor het bestrijden van vectoren, met name in gebieden waar onlangs invasieve muggensoorten zijn geïntroduceerd. Het programma wordt in samenwerking met de International Atomic Energy Agency (IAEA) uitgevoerd en zal ook andere lidstaten ondersteunen die deze vectorbestrijdingstechniek overwegen om de risico's voor de volksgezondheid te verminderen.De acties maken deel uit van de 'One Health'-benadering van de EU om vectoroverdraagbare aandoeningen aan te pakken, waarbij het verband tussen de gezondheid van mens, plant en milieu wordt erkend.