...

Wat België betreft, is er al een behoorlijk strenge regelgeving rond babyvoeding. Denk maar eens aan de heisa die is ontstaan toen ook grote ketens zuigelingenvoeding in hun rekken begonnen te zetten. Daar is - terecht - veel reactie op gekomen. Europa gaat niet zo ver dat ze de verkoop van bepaalde producten aan strikt gereglementeerde verkooppunten wil linken. Wel wil ze dat de regelgeving voor voedingsmiddelen die een bepaald risico inhouden (zoals babyvoeding, maaltijdvervangers en glutenvrije voeding) overal in Europa gelijk is. "Het is goed dat de maatregelen een extra bescherming bieden aan kwestbare groepen", vindt Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA). "Duidelijke bepalingen inzake samenstelling en etikettering moeten een einde maken aan de huidige verschillen in interpretatie ne handhaving in de verschillende lidstaten. Ze moeten zorgen voor een gelijk speelveld en een goede werking van de interne markt. De nieuwe wetgeving moet consumenten ook helpen om een geïnformeerde keuze te maken. Ze kunnen de producten immers perfect vergelijken." Dieetvoeding De gestemde wetgeving vervangt de bestaande Europese regels over dieetvoeding. Het oude concept van 'dieetvoeding' wordt verlaten en alleen levensmiddelen voor zuigelingen, peuters en voeding voor medisch gebruik vallen onder de wet. Maar er wordt ook een categorie aan toegevoegd: levensmiddelen voor mensen met een glutenintolerantie en het gebruik van zeer caloriearme diëten. Gezondheidsclaims zoals ' dit zorgt voor een gezonde baby' mochten al langer niet meer. De wet voegt er nu ook aan toe dat de etikettering, presentatie en reclame niet alleen juist moet zijn, maar ook niet mag misleiden en gemakkelijk moet begrepen worden door de consument. De verpakking van babymelk (tot 12 maanden) mag nergens in Europa afbeeldingen van zuigelingen bevatten. Eender welke afbeelding of tekst die het gebruik van het product idealiseert, is verboden. Groeimelk Europa wil ook dat de samenstelling en de etikettering van groeimelk voor peuters (van 1 tot 3 jaar) wordt herzien (zijn die werkelijk beter of bevorderen ze net een voorkeur voor 'zoet'?) en dat er één Europese lijst komt van bestanddelen die deze producten mogen bevatten. Tegelijkertijd wordt de regelgeving rond pesticiden nog strenger. Er komt ook een aparte wetgeving voor energiebeperkende diëten (maaltijdvervangers) en voor caloriearme (800-1.200 calorieën per dag) en voor zeer caloriearme diëten (400-800 calorieën per dag). Binnenkort mogen bovendien alleen voedingsmiddelen met minder dan 20 mg gluten per kg als 'glutenvrij' worden bestempeld. Bevat een product minder dan 100 mg gluten per kg, dan mag enkel de vermelding 'met een zeer laag glutengehalte'.