...

Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige bijwerkingen worden pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is.Om geneesmiddelen veiliger te maken is het dus noodzakelijk dat ongewenste nevenwerkingen worden gemeld. Europese geneesmiddelenautoriteiten, zoals Fagg, rekenen onder andere op die spontane meldingen van patiënten en van artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedkundigen. Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten stellen echter een onderrapportering van bijwerkingen vast. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat een mogelijk probleem vlugger wordt ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden.Centraal in de campagne staat het verhaal van een patiënt die een vermoedelijke bijwerking ondervindt. De bijhorende animatie toont het optreden van een bijwerking na het innemen van een geneesmiddel, hoe de melding van de patiënt of gezondheidszorgbeoefenaar tot bij fagg raakt en hoe dit andere patiënten kan helpen.Ook u kunt vermoedelijke bijwerkingen melden via de website van Fagg : www.fagg.be/nl/bijwerkingen