...

"Thiopental wordt niet in België in de handel gebracht, maar wordt sinds 2011 via een speciaal reglement ingevoerd uit het buitenland. En desondanks is thiopental tijdelijk niet meer te verkrijgen. Het probleem zou pas opgelost zijn in juli, volgens het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie. Het is niet gezegd dat de voorraden waarover de ziekenhuizen beschikken, zullen volstaan. Het probleem zou te wijten zijn aan een tekort aan grondstoffen bij de producent en zou zich in de toekomst opnieuw kunnen stellen. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) volgt de situatie op de voet."Wat kunnen we nu doen? Het BCFI stelt dat propofol het enige alternatief voor thiopental is. Zoals Belgische experts, de LEIF-richtlijn (LevensEinde-InformatieForum) en de richtlijn van de Nederlandse KNMG/KNMP aanraden voor het uitvoeren van euthanasie. Het BCFI herinnert eraan dat propofol een ziekenhuisgeneesmiddel is. "Enkel in een context van euthanasie kan het ook worden afgeleverd door een apotheker verbonden aan een apotheek die openstaat voor het publiek, en buiten het ziekenhuis worden toegediend. De voorschrijvende arts moet dan de arts zijn die de euthanasie uitvoert, en hij/zij moet het geneesmiddel zelf in de apotheek gaan afhalen. Ziekenhuizen beschikken over interne schema's ad hoc. Propofol moet worden voorgeschreven op naam van de patiënt en met de specifieke vermelding dat het gaat om euthanasie."De APB heeft praktische richtlijnen voor de apotheker opgesteld (die in november 2018 werden herzien). Daarin staat onder meer wat de apotheker moet doen als een "euthanasiekit" wordt aangevraagd.