...

Het FAGG blijft duidelijk maken dat die achterstand weinig tot geen effect heeft op de dringende dossiers die nu binnenkomen. Die kunnen een prioritaire behandeling vragen. Vele dossiers die stof liggen te verzamelen, zijn immers dossiers van producten die niet gecommercialiseerd zijn. Hoe dan ook... de cijfers blijven indrukwekkend als je bij de schriftelijke vragen van de Kamer het antwoord van de minister op de vraag van Maggie De Block (Open VLD) leest dat maar liefst 15.000 potentiële registratievragen voor homeopathische geneesmiddelen wachten op behandeling. "Maar ook dat zijn cijfers die we in de juiste context moeten zien", verduidelijkt Ann Eeckhout van het FAGG. "En pas op, ik wil niet zeggen dat we geen achterstand hebben. En we werken heel hard om die weg te werken. Maar wat de homeopathische middelen betreft, zitten we met een nieuwe regelgeving. Waar vroeger homeopathische middelen een notificatie moesten hebben, moeten die notificaties nu allemaal omgezet worden in een registratie. Medische hulpmiddelen Wat dan met de medische hulpmiddelen? Zo'n 2.494 dossiers wachten op verwerking. Opvallend daarbij is het aantal materiovigilantiedossiers (materiovigilantie is de studie en de opvolging van incidenten die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van medische hulpmiddelen) dat ligt te wachten. Dat het over zulk een stapel gaat, mag niet verwonderen. De laatste keer dat de Evaluatiecommissie voor medische hulpmiddelen heeft plaatsgevonden was... eind 2008 en alle dossiers over incidenten in België moeten aan die commissie worden voorgelegd. Maar ook hier wil de minister hoopvol zijn: in juli 2010 is een nieuwe commissie opgericht en die zou de oplossing moeten bieden. "Die dossiers zijn echter allemaal behandeld, maar wachten op een administratief eindpunt. We kunnen het ons echt niet permitteren dat er een probleem zou zijn dat we laten liggen" zegt Ann Eeckhout. Vestigingscommissie Wat de apotheken betreft, liggen er nog 32 dossiers van de Nederlandstalige Vestigingscommissie van officina's te wachten. Sinds september 2010 worden alle nieuwe dossiers wel binnen de wettelijke termijn behandeld. Ook bij de dossiers voor diergeneeskundig gebruik van geneesmiddelen is er nog een achterstand. Het aantal onbehandelde dossiers is wel al gedaald, maar de nieuwe dossiers stromen binnen met een meer dan verdubbeling op drie jaar tijd. De minister eindigt haar antwoord op de vraag van Maggie De Block met de vaststelling dat er duidelijk vooruitgang in de zaak zit, maar dat een aantal specifieke domeinen problematisch zijn. En ze belooft een informaticaoplossing waardoor ze met één muisklik kan zien hoeveel dossiers binnen de wettelijke termijn werden behandeld en hoeveel er buiten die termijn werden aangepakt.