Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder deze week tijdens het evenement Pharmacy in Motion, waar tal van genodigden uit de gezondheidssector van ons land aan deelnamen, meldt APB in een persbericht.

Toekomstperspectief

APB lichtte er toe welke initiatieven het neemt om de apotheker te begeleiden in die evolutie. Die initiatieven vloeien voort uit de vision 2025 van APB, waarin een toekomstperspectief voor het beroep is geschetst. Met erkenning voor de grote uitdagingen waarvoor de sector staat, ziet APB de toekomst vooral met optimisme tegemoet, wat ook blijkt uit de bijhorende slogan OurFutureIsBright.

"In 2025 zullen apothekers lokale gezondheidsactoren zijn van wie de competentie ten volle wordt benut, ten voordele van de burger en de volksgezondheid", stelde voorzitter Koen Straetmans.

Algemeen directeur Luc Adriaenssens vulde aan: "De verwachtingen en noden van de patiënt staan centraal in onze vision 2025. Die verwachtingen volgen de digitale evolutie en zorginnovaties in onze maatschappij."

De evolutie van de apotheker in België is uiteraard verbonden met evoluties die ook in het buitenland plaatsvinden. Alain Delgutte, voormalig voorzitter van de Europese belangenvereniging van officina-apothekers (PGEU) lichtte de innovatieve tendensen in de Europese context toe. De vision 2025 bouwt logischerwijs voort op die evolutie. "De versnelling van dienstverlening in de apotheek is gewoon een logische evolutie. De bevolking vraagt het, en de apothekers staan klaar om aan die vraag te beantwoorden", sloot hij af.

Kerncompetenties

Tijdens een afsluitend panelgesprek sprak minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de groeiende bijdrage van de apothekers aan de volksgezondheid in ons land. Zijn visie op de rol van de apotheker is geëvolueerd, gaf de minister aan. De dienstverlening in de apotheek, zoals de huisapotheker, is volgens hem een goede zaak omdat het focust op de kerncompetenties van de apotheker: een gedegen opvolging van de medicamenteuze behandeling van patiënten en goed geneesmiddelengebruik. De minister is er dan ook van overtuigd dat de toekomst van de apotheker moet verder bouwen op het verlenen van farmaceutische zorg, in samenwerking met de andere zorgactoren in de eerstelijn.

Voorzitter Koen Straetmans besloot de avond met het benadrukken van de bereidheid van de apothekers om mee te bouwen aan een toegankelijke multidisciplinaire eerstelijnszorg, en in te zetten op farmaceutische zorg, preventie en oriëntatie van de burger in de apotheek.

Persbericht APB

Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder deze week tijdens het evenement Pharmacy in Motion, waar tal van genodigden uit de gezondheidssector van ons land aan deelnamen, meldt APB in een persbericht. ToekomstperspectiefAPB lichtte er toe welke initiatieven het neemt om de apotheker te begeleiden in die evolutie. Die initiatieven vloeien voort uit de vision 2025 van APB, waarin een toekomstperspectief voor het beroep is geschetst. Met erkenning voor de grote uitdagingen waarvoor de sector staat, ziet APB de toekomst vooral met optimisme tegemoet, wat ook blijkt uit de bijhorende slogan OurFutureIsBright."In 2025 zullen apothekers lokale gezondheidsactoren zijn van wie de competentie ten volle wordt benut, ten voordele van de burger en de volksgezondheid", stelde voorzitter Koen Straetmans. Algemeen directeur Luc Adriaenssens vulde aan: "De verwachtingen en noden van de patiënt staan centraal in onze vision 2025. Die verwachtingen volgen de digitale evolutie en zorginnovaties in onze maatschappij." De evolutie van de apotheker in België is uiteraard verbonden met evoluties die ook in het buitenland plaatsvinden. Alain Delgutte, voormalig voorzitter van de Europese belangenvereniging van officina-apothekers (PGEU) lichtte de innovatieve tendensen in de Europese context toe. De vision 2025 bouwt logischerwijs voort op die evolutie. "De versnelling van dienstverlening in de apotheek is gewoon een logische evolutie. De bevolking vraagt het, en de apothekers staan klaar om aan die vraag te beantwoorden", sloot hij af. KerncompetentiesTijdens een afsluitend panelgesprek sprak minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de groeiende bijdrage van de apothekers aan de volksgezondheid in ons land. Zijn visie op de rol van de apotheker is geëvolueerd, gaf de minister aan. De dienstverlening in de apotheek, zoals de huisapotheker, is volgens hem een goede zaak omdat het focust op de kerncompetenties van de apotheker: een gedegen opvolging van de medicamenteuze behandeling van patiënten en goed geneesmiddelengebruik. De minister is er dan ook van overtuigd dat de toekomst van de apotheker moet verder bouwen op het verlenen van farmaceutische zorg, in samenwerking met de andere zorgactoren in de eerstelijn. Voorzitter Koen Straetmans besloot de avond met het benadrukken van de bereidheid van de apothekers om mee te bouwen aan een toegankelijke multidisciplinaire eerstelijnszorg, en in te zetten op farmaceutische zorg, preventie en oriëntatie van de burger in de apotheek.Persbericht APB