...

Voor de Belgische FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité is die populariteit een oranje knipperlicht. Zij willen het gebruik van deze netwerken ten stelligste ontraden. "Er is namelijk geen enkele controle bij de moeder op microbiologisch, serologisch of toxicologisch vlak", stellen de organisaties. "Er bestaat dus een risico dat de aangeboden melk gecontamineerd is met virussen, bacterieën of residuen van medicatie. Daarenboven is er geen enkele garantie dat de melk volgens de regels is bewaard." Gezondheidsrisico Daardoor is het risico voor de gezondheid van jonge kinderen en baby's reëel en is het geen goed idee om zich te richten tot zo'n informele 'melkbank'. Wat weinig moeders kennelijk weten, is dat België immers over officiële melkbanken beschikt waar de melk en de mama's die moedermelk afstaan, degelijk gescreend en opgevolgd worden. Vreemd genoeg is geen van die melkbanken in het Vlaamse gewest gelegen. Twee ervan zijn in Brussel (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Erasmusziekenhuis) en twee in de buurt van Luik (CHC St Vincent en de site Citadelle).