...

Voor de gebruiker zal er weinig veranderen. Sinds twee jaar houdt het FAGG de publieksbijsluiter en de SKP al bij, nu wordt het hele systeem ook door het FAGG beheerd en geüpdated. Wie naar de homepage van het FAGG gaat, kan de bijsluiter en de SKP onmiddellijk raadplegen.