...

Zoveel apotheken zullen er niet zijn, maar er blijven toch nog apotheken bestaan die ergens nog nucleair materiaal hebben. Het gaat daarbij om* Uranylacetaat • Uraniumnitraat • Uraniumoxide • Natriumdiuranaat • Magnesium-uranylacetaat (vloeistof) • Thoriumnitraat • Thoriumoxide • Thoriumchloride • ThoriumacetaatHet Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wil nu graag weten om hoeveel apotheken het juist gaat. Daarom vraagt het FANC om bezit van dergelijk afval te melden. Op basis van het aantal betrokken apotheken zal de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) dan een campagne voor het farmaceutisch korps organiseren of de producten in elke betrokken apotheek laten ophalen.