...

Deze uitlating komt niet van een of andere politicus, maar van Julien Brabants, bestuurder en directeur overheidsrelaties bij GSK België. In de krant 'de Standaard' schrijft hij vandaag een opiniestuk waarin hij de hoge prijzen van innovatieve geneesmiddelen aanklaagt. "Zijn wij farmabedrijven wereldvreemd geworden?" vraagt hij zich af. "O&O naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins is een dure en enorm risicovolle onderneming. De farma moet alle kosten dragen van dat onderzoek, niet alleen van de successen, maar ook van de mislukkingen. Dat is een realiteit, maar het is voor farmabedrijven nog geen vrijgeleide om buitensporige prijzen te vragen. " Brabants verwijst naar een aantal weesgeneesmiddelen, die buitensporig duur zijn. "In dat licht is het begrijpelijk dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block haar Nederlandse collega's probeert te overtuigen om gezamenlijk die weesgeneesmiddelen te evalueren. Samen staan ze sterker." De oplossing ligt, volgens Brabants, in akkoorden tussen de overheid en het farmaceutisch bedrijf. "Alleen zo kan men rekening houden, in de meest ruime zin, met de toegevoegde waarde van een geneesmiddel", meent hij. Zo stelt hij voor om een prijsvoorstel zowel economisch als maatschappelijk te toetsen, te kijken hoeveel banen en investeringen een medicijn oplevert. Niet alleen voor innovatieve geneesmiddelen, ook voor generieken. "De claim dat generica vandaag ruimte scheppen om innovatie terug te betalen in ons land, is enkel gezichtsbedrog." "De industrie moet opteren voor een mondiaal volumegedreven ondernemingsmodel, en niet het prijsgedreven model van vandaag. Daarenboven zal de farma-industrie dan weer beter sporen met wat de maatschappij van haar verwacht."