...

Het farmabedrijf, onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson, had in 2005 met het generieke, concurrerende bedrijf Sandoz verboden afspraken gemaakt om de generiek van Fentanyl niet op de markt te brengen. Sandoz wou, na de verstrijking van het patent, een generieke versie van Fentanyl op de markt. Janssen-Cilag betaalde Sandoz een maandelijkse toelage die hoger was dan wat ze anders met het op de markt brengen van Fentanyl zouden binnengehaald hebben. Die praktijken stopten pas toen nog een tweede generieke bedrijf een generische versie van Fentanyl op de markt bracht. De Europese commissie ontdekte echter de afspraken en legde de farmabedrijven Johnson & Johnson (VS) en Novartis (Zwitserland) een boete op van in het totaal 16 miljoen euro. Sandoz is het generieke luik van Novartis. "Wij betreuren dat door deze co-promotie het zorgstelsel niet heeft kunnen profiteren van lagere generieke prijzen gedurende deze periode", zegt directeur Sonja Willems van Janssen Benelux. Het bedrijf zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om herhaling van dit soort situaties te voorkomen. Met hun afspraken schonden de bedrijven de Europese mededingingsregels. De bedrijven deinsden er niet voor terug om patiënten de toegang te ontzeggen tot een goedkopere versie van dit medicijn, zei Europees Commissaris Joaquin Almunia (Mededinging).