...

Had het symposium een dag later plaatsgevonden, dan was iedereen met de fiets moeten komen. Terwijl het Jubelpark zich in een waar olympisch dorp aan het transformeren was voor de autoloze zondag op 19 september, vond binnen het eerste Belgische symposium over farmaceutische zorg plaats. Het was een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers (CWOA), de universiteiten en de centra voor continue opleiding IPSA en SSPF. Op het programma: mondelinge presentaties en een postertentoonstelling met verschillende actuele initiatieven rond farmaceutische zorg, zowel academisch als uit de dagelijkse praktijk. Het noorden van het land bleek pertinent aanwezig in de ruim 70 initiatieven, het zuiden liet zich minder opmerken. De onderwerpen waren divers: praktische toepassingen, studies over de therapeutische aanpak van de patiënt en de kwaliteit van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Voortdurend verbeteren De projecten verdienden alle aandacht en mochten een voorbeeld zijn voor verder onderzoek in de farmaceutische zorg. "Canada heeft in de jaren '60 de deur opengezet, maar de farmaceutische zorg staat nog altijd voor een aantal uitdagingen", onderstreepte professor Louise Mallet van de Université de Montréal. "De aanpak moet zich vooral rond de patiënt concentreren en dat vraagt een grondige beheersing van alle mogelijke communicatietechnieken." Nood aan informatie Volgens een studie die door de ULB tussen mei en augustus 2010 bij 226 apothekers is uitgevoerd, geven de veldapothekers toe dat er nog ruimte is om in het kader van de missie beter te presteren. "De notie farmaceutische zorg wordt door het overgrote deel van de deelnemers gezien als een werkelijk voordeel voor het vak. Maar veel apothekers bevestigen dat ze nog altijd geconfronteerd worden met veel hindernissen in het farmaceutische patiëntendossier", concludeerde Carine De Vries van de ULB. "Ze zijn ook vragende partij voor informatieavonden en ze wensen aangepaste software zodat ze de gegevens beter kunnen registreren." En de winnaar is... Als orgelpunt van de namiddag werd een van de projecten tot winnaar uitgeroepen. De Eerste Prijs CDSP/CWOA werd overgedragen aan Eddy Foulon voor zijn sensibiliseringscampagne diabetes. Samen met andere Limburgse collega's organiseert deze onafhankelijke apotheker uit Meeuwen-Gruitrode sinds 2004 in zijn gemeente screenings rond diabetes type 2. Hij doet dat via een bijsluiter. "De helft van de patiënten die lijden aan een verminderde glucosetolerantie wisten niet eens dat ze ziek zijn en vaak verloopt een periode van zeven jaar vooraleer een diagnose wordt gesteld", legt de apotheker uit. "Op dat moment hebben de meesten van hen al onomkeerbare schade opgelopen." Het is een mooi initiatief dat vorige zomer door de gemeenten Moeskroen en Damme werd overgenomen in de hoop dat het project door anderen wordt gekopieerd.