...

Als apotheker kan je veel betekenen voor personen met dementie en hun mantelzorgers, doorheen het ganse ziekteverloop. Door je laagdrempeligheid en de sterke vertrouwensband, ben je ideaal geplaatst om de eerste signalen van een veranderende cognitie op te vangen en de patiënt en mantelzorger door te verwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners voor een correcte diagnosestelling. Ook later in het ziekteproces ben je vaak een eerste aanspreekpunt bij de verschillende problemen die kunnen ontstaan naarmate de ziekte vordert. En als expert van het geneesmiddel ben je het best geplaatst om in overleg met de behandelende arts de medicatie in het oog te houden en daar waar nodig te optimaliseren. Maar wat is dementie nu juist? Wat wordt er juist bedoeld met casefinding? En wat kan u als apotheker nog meer doen om uw patiënten met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen? VAN en IPSA organiseren samen een praktische les over farmaceutische zorg voor personen met dementie. Eerst laten we een huisarts aan het woord, die zal toelichten hoe huisartsen omgaan met hun patiënten met demen-tie. Daarna zal er in duo worden toegelicht hoe je in de officina je patiënten met dementie en hun mantelzorgers nog meer kunt ondersteunen. Dit duo bestaat uit een officina-apotheker die zelf al intensief rond dementie werkt, en iemand van VAN die mee de FAZODEM-map ontwikkelde.