...

FeBelGen rekende het uit: dankzij de generische sector bespaarde het Riziv de afgelopen tien jaar een gecumuleerd bedrag van 2,557 miljard euro. "De maatschappelijke meerwaarde van generieken en biosimilars bestaat erin de concurrentie te onderhouden en te zorgen voor een prijsdaling, en dus voor besparingen", zegt afgevaardigd bestuurder Joris Van Assche. "De komst van een twintigtal generische middelen op de markt begin 2011 moet zorgen voor een besparing van 70 miljoen euro voor het Riziv. Tegen eind 2013 hopen we op nog verschillende andere nieuwe generieken." Besparingen Betekent dit dan dat de sector een stralende toekomst tegemoet gaat? Hoewel elke vergelijking mank loopt, benadrukt FeBelGen dat de evolutie van het aantal in de ambulante sector beschikbare generische molecules niet langer gelijk loopt met de omzet van haar leden (zie tabel). "Tussen 2009 en 2010 steeg het aantal beschikbare moleculen met 7,5 procent. De omzet steeg in dezelfde mate. Tussen 2010 en 2011 stellen we een toename van het aantal moleculen met 11 procent vast, terwijl de omzet met amper 3 procent toenam. Dat is minder dan de inflatie. De sector wordt geconfronteerd met een voortdurende erosie van de prijzen (6,5 % in 2011)", legt Van Assche uit. Ondanks hun toename in aantal, stelt Van Assche bovendien vast dat er op het terrein slechts sprake is van een relatief succes. "De reden? Ons land kent opmerkelijk weinig incentives om voorschrijvers in de richting van het goedkope voorschrift te motiveren." Een andere reden voor de bitterheid van de generische sector zijn de forse slagen die ze te verwerken kreeg telkens er bespaard moest worden. "Het klopt, zoals pharma.be al stelde, dat 65 procent van de besparingen bij de geneesmiddelen gezocht wordt, terwijl de sector slechts goed is voor 13 procent van de uitgaven. Maar we moeten dan wel verder preciseren dat bijna 100 procent van deze 65 procent besparingen gerealiseerd worden in het segment post-brevet. Nochtans is dat segment amper goed voor 4 procent van de uitgaven. De generische sector voor 1 procent", nuanceert Van Assche. Wurgen "Men wurgt met andere woorden de sector die voor besparingen zorgt. Het succes van bestaande generieken vormt de zuurstof voor de lancering van anderen. Door het ontbreken van een respectvol kader bestaat het risico dat nieuwe moleculen, die nochtans aangekondigd waren, nooit op de markt zullen verschijnen. En zo loopt het Riziv een mooie besparing mis. We kunnen nu al voorbeelden geven van vertraagde of helemaal afgevoerde lanceringen. Laten we dus maar zeer voorzichtig zijn met de droom dat biosimilars tegen 2015 kunnen bijdragen tot een belangrijke besparing voor een tiental biotechnologische producten waarvan het brevet binnenkort afloopt en die vandaag goed zijn voor 350 miljoen euro per jaar", waarschuwt de topman van FeBelGen.