...

"De kern van het DNA van FeBelGen was de toegankelijkheid van het geneesmiddel voor iedereen. Wij willen nog altijd de beste gezondheid voor zoveel mogelijk mensen, maar dat gaat niet langer alleen via generieke geneesmiddelen en biosimilars, maar ook via alle self-care producten - in de ruimste zin van het woord - inbegrepen medical devices voor zelfzorg", verduidelijkt Joris Van Assche. "Vanuit dat standpunt kunnen ook kosteneffectieve merkgeneesmiddelen vanuit dat verhaal van toegankelijkheid, of ze nu off-patent zijn of in-patent, een plaats bij ons vinden.""Toen we in 2001 met FeBelGen begonnen, had je enerzijds de merkgeneesmiddelen en anderzijds de generieken. Het motto was toen dat de generieken door hun lage kostprijs de ruimte konden creëren voor de merkenbedrijven om aan innovatie te doen. Dat heeft ook goed gewerkt en we hebben tussen 2001 en 2010 gezien dat de kostprijs van innovatie min of meer kon opgevangen worden door de komst van bijkomende generieken", reconstrueert Joris Van Assche. Volgens Van Assche heeft de financiële crisis van 2008 een niet te voorspellen gevolg gehad. "Alles is toen veranderd, ook de farma en het beleid. Men begon meer te aarzelen om te investeren in de gezondheidszorg. Er kwam een vorm van terughoudendheid die nog versterkt werd door de kosten die in de gezondheidszorg op ons afkwamen: de vergrijzing, de sociale verschillen... De kosten gingen pijlsnel omhoog, niet in het minst omdat de kost van innovatie veel sneller steeg dan men had verwacht. De generieken op zich volstonden niet meer om die innovatiekost te dragen."Het is een verhaal dat iedereen ondertussen kent. "En men zoekt oplossingen. Zelfzorg - self-care - wordt cruciaal. De patiënt zal zijn gezondheid zelf mee in handen moeten nemen. Dat wil zeggen dat er een verschuiving zal gebeuren en wij moeten meegaan in die verschuiving als ons motto van 'de beste gezondheid voor zoveel mogelijk mensen' wil standhouden. Want zelfzorg kan alleen maar doeltreffend zijn als het goed omkaderd is."Het is een bewustzijn dat ook bij de farma zelf groeit, ondervindt Van Assche. "Ook onze leden zijn veranderd. Ze zijn veel diverser geworden, we zien steeds meer hybride bedrijven die zich niet langer over één segment buigen. De relatie met de patiënt is ook anders geworden. De patiënt wil en moet beter geïnformeerd worden en beter opgevolgd. Automedicatie is een onderdeel van self-care en moet ondersteund én omkaderd worden. Dit is een evolutie die je alleen maar kunt verwezenlijken als je in dialoog gaat met alle sterkhouders, ook met de patiënt. Als overkoepelende organisatie willen wij de bedrijven die onze visie en missie delen, vertegenwoordigen."Het gaat dus niet enkel om een naamsverandering, maar ook om een mogelijke verruiming van het ledenbestand van wat nu FeBelGen is. "Elk bedrijf dat zich beweegt in de farmaceutische sector in de brede zin van het woord- - of het nu een merk-, generiek-, biosimilar-, of self-care-bedrijf gaat - kan lid worden van Medaxes. Uiteindelijk bouwen we verder op waar we nu - binnen de generieke sector en die van de biosimilars - al sterk in zijn maar we verruimen onze blik. Toegankelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid en partnership vormen de ruggengraat."Andere organisatiesBij het afnemen van dit interview moesten de leden van FeBelGen nog over de wijziging geïnformeerd worden, laat staan dat de andere overkoepelende organisaties er al van op de hoogte waren. Maar Joris Van Assche is er gerust in: "als we met de board deze beslissing genomen hebben, dan is dat vooral omdat onze leden zelf vragende partij zijn." En de andere overkoepelende organisaties, zoals pharma.be, MedTech en Bachi? "Wij willen geen concurrent zijn en we zijn ook geen concurrent, we leggen wel een eigen accent. We zien nu al dat er overlappingen zijn: zo profileert Bachi zich nu ook al nadrukkelijk als verdediger van medical devices. Pharma.be legt zich toe op de innovatie op zich, iets waar wij ons niet op zullen toespitsen. Voor ons is het perfect mogelijk dat een bedrijf bij meerdere koepels aangesloten is, koepels die elk vanuit hun eigen perspectief werken. Dat laatste schept duidelijkheid." Vorige week nog verspreidde Mdeon een persbericht waarin werd verwezen naar MedTech dat haar leden verbiedt om artsen rechtstreeks te sponsoren. Zal Medaxes voor de bedrijven die dat wél willen doen geen dankbare oplossing zijn? Joris Van Assche hoort het niet graag zeggen. "Dat maakt geen deel uit van onze agenda en heeft louter te maken met BeMedTech en de Europese koepel daarvan."FeBelGen is nu ook lid van Medicines for Europe, de Europese organisatie dat staat voor laagdrempelige toegang voor hoge kwaliteit van geneesmiddelen voor alle Europeanen, gecentreerd rond generieken, biosimilars en wat men noemt 'value added' geneesmiddelen. "Wij blijven daar vanzelfsprekend ook lid van, maar ook daar willen we in de toekomst breder gaan door bijvoorbeeld intensievere contacten met Europese patiëntenorganisaties en andere Europese farma-koepels."