...

In 2017 besliste de Franse instantie bevoegd voor het in de handel brengen van geneesmiddelen (AMM) om verpakkingen van geneesmiddelen die als teratogeen of foetotoxisch beschouwd worden verplicht te voorzien van pictogrammen. Men creëerde twee verschillende pictogrammen. Eentje met 'gevaar', geneesmiddel niet gebruiken tenzij er geen therapeutisch alternatief is. En een tweede pictogram met 'verboden', niet gebruiken zelfs als er geen therapeutisch alternatief bestaat.De keuze om één van beide pictogrammen aan te brengen, gebeurt op basis van beschikbare preklinische studies (in vitro en/of bij dieren). Het resultaat? "Momenteel zijn 60 tot 70% van de medicijnen voorzien van een pictogram. Terwijl eigenlijk slechts 10% van de beschikbare specialismen op de Franse markt beschouwd moeten worden als vallende onder een dergelijke maatregel omwille van embryonair of foetaal risico bij de mens. Bij gebrek aan officiële lijst van medicamenten die onder de maatregel vallen, zijn geneesmiddelenfabrikanten geneigd het toepassingsgebied van de pictogrammen uit te breiden vanuit medico-legale bekommernissen," stipt de Franse academie van apotheken aan.In samenspraak met het 'Centre de référence sur les agents tératogènes' (CRAT) beveelt de academie vandaag aan om enkel de pictogrammen 'geneesmiddel + zwangerschap = gevaar' te behouden. Het gebruik van deze geneesmiddelen tijdens de zwangerschap moet besproken worden in dialoog tussen de arts en de patiënte. "Er moeten absoluut snel maatregelen genomen worden om het decreet van 2017 te wijzigen want de toepassingsmodaliteiten maken het momenteel contraproductief", besluit de Academie der apotheken.