...

De nieuwe overeenkomst werd ondertekend door de Franse minister van gezondheid Agnès Buzyn. Ze regelt en organiseert de relaties tussen apothekers-titularissen van apotheken en de ziekteverzekering. Onderwerp is de participatie van apothekers bij de ontplooiing van telegeneeskunde. Bedoeling van de conventie is het toedienen van zorg organisatorisch doeltreffender te laten verlopen. Met doeltreffender wordt hier bedoeld: sneller en dichtbij waar mensen wonen. Een zeer toegankelijk zorgaanbod op de eerste lijn vermindert het aantal verplaatsingen en kan bijdragen tot een ontlasting van de spoeddiensten.De partijen die het akkoord ondertekenden, engageren er zich toe bij te dragen tot de ontwikkeling van telegeneeskunde voor alle patiënten over het gehele Franse grondgebied. Hierbij steunt men op een netwerk van nabije en toegankelijke officina's. Dat positioneert de apotheker ook beter als professional in de gezondheidszorg. Vooral van belang is dat zo een organisatorisch kader voor teleconsultatie wordt aangeboden waarmee de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd is en de arts geassisteerd wordt die de teleconsultaties uitvoert. Over een jaar genomen is 200 euro voorzien voor 1 tot 20 teleconsultaties, 300 euro voor 20 tot 30 consultaties en 400 euro boven dertig consultaties. Na een jaar wordt de nieuwe maatregel geëvalueerd. De Franse overheid keurde ook nog een aanhangsel goed bij de farmaceutische conventie. Dat legt het honorariumbedrag voor griepvaccinatie vast op 6,30 euro plus taks voor vaccinatie in Frankrijk en 6,60 euro plus taks voor vaccinaties uitgevoerd in de overzeese gebieden. Het aanhangsel stipt nog aan dat elke apotheker zich dient bij te scholen en zich moet registreren bij zijn regionaal gezondheidsagentschap.