...

Eindelijk is het zo ver. Na een zeer gespannen toestand zijn de drie vakbonden van de apothekers akkoord gegaan en hebben ze een nieuwe conventie met de ziekteverzekering ondertekend. De onzekerheid over de toekomst van de apotheken blijft bestaan, maar de apothekersafgevaardigden zijn wel opgelucht dat deze conventie er nu toch is. "De beroepsgroep heeft eindelijk gekregen waar ze jaren voor gestreden heeft", zegt een enthousiaste Philippe Gaertner, voorzitter van de vakbond FSPF. "We kenden, sinds de apotheker zich louter met magistrale bereidingen bezighield, geen grotere hervorming. Apothekers zullen van baan veranderen. En voor het eerst in hun geschiedenis zullen apothekers ware gezondheidswerkers zijn, net zoals de anderen." Gemengde vergoeding In het zog van hun Belgische collega's maken ook de Franse collega's zich klaar om over te stappen naar een gemengde vergoeding die niet langer alleen gebaseerd is op de marge van de geneesmiddelenprijs, maar die ook ruimte laat voor een afleververgoeding. Deze laatste zal progressief ingevoerd worden in 2013 en zal in een eerste fase 12,5 procent van de remuneratie van de apothekers bedragen. De modaliteiten van de hele operatie moeten tegen het einde van dit jaar nog verder gepreciseerd worden. De apothekers zelf hopen dat ze over vijf jaar de drempel van 25 procent zullen bereiken. Begeleiding Er is ook nog een bijkomende, grote verandering voor de Franse apotheker. Hij zal vergoed worden voor de begeleiding van twee groepen chronische patiënten. Vanaf 1 januari 2013 zal hij een forfait van 40 euro per jaar en per patiënt krijgen voor de begeleiding van patiënten die met anticoagulantia worden behandeld (anti-vitamine K). Die begeleiding moet uit twee persoonlijke farmaceutische consultaties per jaar bestaan. Vanaf 1 juli 2013 krijgt hij ook een vergoeding voor de opvolging van patiënten met astma. Generieken eerst De problematiek van de overconsumptie van bepaalde specialiteiten is - niet in het minst onder druk van de kandidaten van de presidentsverkiezingen - ook opgenomen in de conventie. Het objectief is duidelijk: de consumptie van generieken moet omhoog. Daarom heeft het nieuwe systeem van remuneratie ook een vergoeding voorzien voor het bereiken van het objectief voor substitutie (gefixeerd op 85 procent voor 2012). Maar om daarvoor in aanmerking te komen moet de apotheker ook speciale aandacht hebben voor de patiënten ouder dan 75 jaar, en hen zoveel mogelijk hetzelfde merk generiek aanbieden. Concreet: als de apotheker de volledige vergoeding wil binnenrijven mag hij bij negen op de tien patiënten op jaarbasis niet veranderen van generiek merk. Wachtdienst De afgevaardigden van de apothekers mogen zichzelf ook op de borst kloppen omdat ze erin zijn geslaagd om de wachtvergoeding omhoog te krijgen. Ondanks alle vorderingen en alles wat ze bereikt hebben, willen ze echter nog niet te luid victorie roepen. "We weten niet of het honorariumsysteem, ten koste van het verlagen van de marge, voor de apotheker aan het einde van de rit het meest voordelige zal zijn. We zullen dat wel tijdens een herevaluatie bestuderen, onderstreept de UNPF.