...

De Franse apotheker-klinisch bioloog Catherine Boileau heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het ophelderen van de pathogenetische mechanismen achter twee categorieën van erfelijke vaatziekten: enerzijds het aneurysma van de thoracale aorta bij het syndroom van Marfan en anderzijds atherosclerose bij familiale hypercholesterolemie. De bedoeling is nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen die een beeld kunnen geven van de ernst van de ziekte, alsook het beschikbaar stellen van nieuwe behandelingen. Prof. Boileau heeft onder andere als eerste mutaties van het PCSK9-gen ontdekt bij patiënten met familiale hypercholesterolemie, waardoor anti-PCSK9-behandelingen konden worden ontwikkeld. Ook prof. Julie De Backer (dienst cardiologie UZ Gent en Universiteit Gent) spitst haar onderzoek toe op erfelijke aandoeningen van de thoracale aorta. Zo heeft ze de rol van de TGF?- en de NO-signalisatie bij deze ziekten beter kunnen duiden. Haar resultaten leveren een bijdrage tot klinisch onderzoek naar nieuwe behandelingen en naar risicofactoren zoals de sekse en zwangerschap.Beide onderzoeksters hebben op 25 april een beurs in ontvangst genomen, waarmee ze hun onderzoek kunnen voortzetten.Persberichten Baillet Latour