...

De resultaten bevestigen dat de nieuwe taken die de laatste jaren aan de apotheker zijn toevertrouwd en die gericht zijn op de begeleiding van patiënten (farmaceutische gesprekken, screening, vaccinatie, goed gebruik van geneesmiddelen, enz.) aan een reële behoefte van de bevolking tegemoetkomen.Nuttig en wenselijkZo is 94% van de respondenten tevreden over de griep- en covid-vaccinaties die apotheken aanbieden en is bijna 90% er voorstander van dat er nog meer vaccinaties mogelijk worden in de apotheek. Verder is ook 89% voorstander van andere screeningtests in de apotheek (bloedsuiker, hoge bloeddruk, cholesterol, griep, hiv, enz.).Wat de continuïteit van de zorg betreft, wil 88% dat de apotheker chronische behandelingen kan verlengen wanneer het voorschrift is verlopen en de arts niet beschikbaar is. Als de arts wel beschikbaar is, blijft deze vraag sterk aanwezig in de mate dat apotheker en arts samenwerken.Bovendien vraagt 85% dat bepaalde aandoeningen (verkoudheid, angina, blaasontsteking, allergieën, tandpijn, maagpijn en spijsverteringsproblemen) rechtstreeks in de apotheek worden behandeld (met terugkoppeling naar de arts) en dat dit parcours wordt terugbetaald.Een meerderheid (87%) wenst dat de apotheker, de verpleegkundige en de arts vóór het ontslag uit het ziekenhuis worden ingelicht om de terugkeer naar huis beter te organiseren en te beveiligen. Ook wanneer patiënten zich niet kunnen verplaatsen, vindt bijna 90% het nuttig dat de apotheker de behandeling thuis verstrekt.Anderzijds zijn de farmaceutische consulten die worden aangeboden aan astmapatiënten, patiënten onder anticoagulantia, patiënten met meerdere geneesmiddelen, zwangere vrouwen en patiënten die kankerbehandelingen ondergaan, nog steeds niet goed bekend bij de Franse bevolking (54% kent deze diensten niet), hoewel de meerderheid (95%) erkent dat ze nuttig zijn voor het toezicht op het juiste gebruik van geneesmiddelen.Middelen"In een context van moeilijke toegang tot zorg zijn de verwachtingen van patiënten hooggespannen. Apothekers zullen, zoals we altijd hebben gedaan, efficiënt en professioneel reageren, op een homogene manier in het hele land, op voorwaarde dat de overheid de beroepsgroep de juridische, organisatorische en financiële middelen geeft om dat te bereiken. Patiënten moeten ook beter worden geïnformeerd over de verschillende diensten waarvan zij in de apotheek gebruik kunnen maken", besluit de USPO.