...

Het minste wat we kunnen zeggen is dat de nieuwe Franse minister van Volksgezondheid zijn mandaat onder een zwaar gesternte is begonnen. De affaire 'Mediator' is een kelk die Xavier Bertrand ongetwijfeld met plezier aan zich had zien voorbijgaan. Door het schandaal waarover in dat dossier sprake is, verloren sinds 1976 tussen de 500 en 2.000 Fransen het leven. Het middel was bewezen schadelijk, maar werd toch - ondanks negatieve rapporten - zwaar terugbetaald. Het antidiabetesmiddel werd trouwens door vele patiënten als vermageringsmiddel gebruikt. De affaire heeft de vinger op de zere wonde van een compleet falend controlesysteem gelegd. Fraude De minister heeft ook zijn stellige wil uitgedrukt om de strijd tegen de fraude te versterken. Hij is niet de enige die dat wil. Ook de Orde der Apothekers in Frankrijk heeft aangekondigd dat het bijzonder verontrust is door het groeiend aantal geneesmiddelen dat verhandeld wordt op basis van valse voorschriften. Volgens de voorzitter van de Orde, Isabelle Adenot, organiseren de fraudeurs zich dag na dag beter. De fraudeurs gebruiken telkens weer dezelfde modus operandi: een zieke die niet ziek is, richt zich tot een apotheker met een vals voorschrift. Een medeplichtige speelt dan weer de rol van voorschrijvend geneesheer. Volgens de Orde is er maar één middel om hier een halt aan toe te roepen: het e-voorschrift. Een idee dat dus nauw aansluit bij de voornemens van de equipe van Nicolas Sarkozy.