...

Wie tot nog toe blindelings zijn weg vond in het boekje, zal het nu even extra aandacht moeten geven. De indeling van de hoofdstukken is immers grondig gewijzigd. Het is de bedoeling dat de indeling nauwer aansluit bij de praktijk en daarom worden geneesmiddelen die gebruikt worden binnen dezelfde problematiek, waar mogelijk, gegroepeerd. Wijzigingen Er zijn grondige wijzigingen aangebracht aan de 'Inleiding' waarin farmacotherapeutische en administratieve informatie aan bod komt. Zo werden de interacties ter hoogte van het CYP-iso-enzymsysteem volledig herbekeken. De auteurs zijn wel streng geweest. In de tabel zijn alleen inhibitoren en inductoren opgenomen die ten minste door twee welbepaalde gezaghebbende bronnen worden geciteerd. De bronnen die als basis worden genomen zijn de Stockley's Drug Interactions, The Top 100 Drug Interactions, Commentaren medicatiebewaking en Flockhart. De ervaring leert immers dat zelfs de gezaghebbende bronnen het niet altijd met elkaar eens zijn. De auteurs maken alleen uitzondering op deze regel voor nieuwere geneesmiddelen waarvoor de informatie nog onvolledig is.