Het nieuwe systeem sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. De gele fiches (www.gelefiche.be) behoren nu tot het verleden en er is slecht één adres te onthouden: www.eenbijwerkingmelden.be. De meldingsformulieren zijn logisch opgesteld en gebruiksvriendelijker dankzij nieuwe functies die het melden van bijwerkingen vergemakkelijken.

De vereenvoudigde meldingsformulieren beogen om het aantal meldingen van bijwerkingen te verhogen en daarmee de kennis van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen te verbeteren.

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG: "De onderrapportering van bijwerkingen van geneesmiddelen blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van het FAGG. Met deze nieuwe tools wil het agentschap alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aanmoedigen om meer bijwerkingen te melden. Hoe meer informatie onze experten krijgen over bijwerkingen, hoe meer ze de veiligheid van geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt kunnen verbeteren."

Het nieuwe systeem sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. De gele fiches (www.gelefiche.be) behoren nu tot het verleden en er is slecht één adres te onthouden: www.eenbijwerkingmelden.be. De meldingsformulieren zijn logisch opgesteld en gebruiksvriendelijker dankzij nieuwe functies die het melden van bijwerkingen vergemakkelijken.De vereenvoudigde meldingsformulieren beogen om het aantal meldingen van bijwerkingen te verhogen en daarmee de kennis van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen te verbeteren.Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG: "De onderrapportering van bijwerkingen van geneesmiddelen blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van het FAGG. Met deze nieuwe tools wil het agentschap alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aanmoedigen om meer bijwerkingen te melden. Hoe meer informatie onze experten krijgen over bijwerkingen, hoe meer ze de veiligheid van geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt kunnen verbeteren."