...

De aflevering van geneesmiddelen, al dan niet op voorschrift, moet gebeuren in een officina-apotheek, dat is wettelijk bepaald. "Er moet dus een apotheek worden geopend vooraleer een farmaceutische activiteit mag plaatsvinden in een supermarktomgeving", schrijft het FAGG. Daartoe moet een officiële aanvraag worden ingediend, die door de vestigingscommissie wordt getoetst.Eisen en voorwaarden die gelden voor alle apotheken moeten vanzelfsprekend worden nageleefd, stelt het agentschap verder. Zo moet er een apotheker (titularis) aanwezig zijn die instaat voor de kwaliteit en conformiteit van geneesmiddelen. Ook alle noodzakelijke inrichting en materialen, inclusief de toestellen en producten om magistrale bereidingen te maken en alle middelen om een degelijk advies en farmaceutische zorg te kunnen verlenen, moeten aanwezig zijn. De apotheker moet de goede farmaceutische en officinale praktijken naleven en neemt verplicht deel aan de wachtdienst. Hij/zij dient alle registers en documenten aan te vullen en te bewaren.Een door de minister vergunde apotheek mag niet uitsluitend voorschriftvrije geneesmiddelen afleveren. Alle apotheken moeten steeds een reeks verplichte (inclusief voorschriftplichtige) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op voorraad hebben.Verder dient ook de code van farmaceutische plichtenleer en de gecoördineerde wet op de gezondheidsberoepen te worden nageleefd, benadrukt het FAGG ten slotte.