...

Flexibiliteit in toedieningsvorm en dosering en de mogelijkheid om verschillende geneesmiddelen te combineren. Het zijn slechts drie van de voordelen van magistrale bereidingen. Geneesmiddelen op maat zijn de toekomst, maar de apotheker is het magistrale luik van zijn beroep een beetje ontgroeid. Kwaliteit De kwaliteit van de magistrale bereiding moet echter gegarandeerd worden. Een kwaliteit die zich situeert op het niveau van de formulatie, de kwaliteit van de grondstoffen en de apparatuur en de kwaliteit van het voorschrift en de bereiding. Maya Detiège heeft overlegd met de VUB (dat ook met de andere universiteiten heeft overlegd), APB, Ophaco en een logistiek bedrijf en ze heeft de resultaten van dat overleg in een resolutie gegoten. Daarin pleit ze voor een herwaardering van de magistrale bereiding. Dat kan echter alleen maar als de apotheker in zijn opleiding voldoende ruimte krijgt om zich toe te leggen op magistrale bereidingen en de apotheker die nu al zijn officina heeft de mogelijkheid krijgt om zich in de materie bij te scholen. Maar ook de huisartsen en de specialisten moeten meer vertrouwd geraken met de magistrale bereiding en de voordelen inzien van een magistrale bereiding.