...

In 2012 nam België nieuwe maatregelen om het gebruik van 'goedkope' geneesmiddelen te bevorderen. Het gaat bv. om het promoten van generische geneesmiddelen of de verplichting voor de apotheker om een geneesmiddel af te leveren uit de groep van de goedkoopste geneesmiddelen bij voorschriften op stofnaam. Hebben die maatregelen het voorschrijfgedrag beïnvloed? De Onafhankelijke Ziekenfondsen zochten het uit in hun nieuwe studie!Lichte vooruitgangGoed nieuws: 3 jaar na de invoering van die nieuwe maatregelen rond goedkope geneesmiddelen zien we in België een significante stijging van de voorschriften voor generische geneesmiddelen of kopieën. In 2015 vertegenwoordigden deze geneesmiddelen 30% van alle voorschriften, tegenover 24% in 2012. Het aandeel van de generische geneesmiddelen in België blijft echter zeer laag in vergelijking met onze buurlanden: 80% in Duitsland, 70% in Nederland (OESO, 2015).Het aantal voorschriften op stofnaam is ook licht gestegen: 9% in 2015, tegenover 8% in 2012. Maar ook op dat vlak zijn de resultaten voor ons land bescheiden in vergelijking met Duitsland (35%) of Frankrijk, waar het voorschrijven op stofnaam nu verplicht is.Merkgeneesmiddelen voorschrijven, terwijl er goedkopere alternatieven bestaan: het gebeurt nog vaak in België. Het is een trend die we vaak zien bij de geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, vooral de antidepressiva (1 op de 2 voorschriften), en bij de geneesmiddelen voor het hart- en vaatstelsel, vooral de antihypertensiva (1 op de 3 voorschriften). Bij de meeste andere groepen van geneesmiddelen waarvoor alternatieven bestaan, gebeurt het in 1 op de 4 gevallen.Substitutierecht van de apotheker uitbreidenBelgië schrijft dus meer goedkope geneesmiddelen voor, maar we horen nog lang niet bij de beste leerlingen van de Europese klas. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen meer inspanningen om het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen te stimuleren. Waarom? Omdat het een fikse besparing zou kunnen opleveren: maar liefst 150 miljoen euro, als we merkgeneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat, allemaal zouden vervangen door generieken of kopieën! Ook voor de patiënten zou de besparing aanzienlijk zijn: 55 miljoen euro. Het bespaarde bedrag voor de sociale zekerheid zou geïnvesteerd kunnen worden in een betere toegang tot de (vaak erg dure) innoverende geneesmiddelen.