...

Tot nog toe geldt in Canada dezelfde wet als in ons land: alleen een fysiek aanwezige apotheker mag voorgeschreven geneesmiddelen aan de man brengen. Maar door de geringe spreiding van apothekers gaat deze wet voorbij aan de werkelijke noden van de patiënt. Daarom is er nu de goedkeuring om in Ontario 40 automaten met geneesmiddelen te installeren. In een eerste periode mogen die alleen maar in drogisterijen, ziekenhuizen of medische centra worden geïnstalleerd. De automaten zijn allemaal voorzien van een videoschermpje. Een patiënt biedt zich aan en krijgt een apotheker aan de lijn. Die checkt via de video het voorschrift, laat dat inscannen en geeft dan 'de toestemming' om het middel uit de automaat te halen. In die automaten zou een basis van 2.000 verschillende farmaceutische producten voorradig zijn. Narcotica horen daar niet bij om te verhinderen dat de automaten ook meteen het doelwit van drugsverslaafden zouden worden. De overheid heeft om dezelfde reden ook vastgelegd dat de automaten binnen, in een gebouw, moeten staan en goed verlicht moeten zijn. Artsen De testperiode ligt nu achter de rug en de resultaten zijn veelbelovend. Als deze projecten op langere termijn goed lopen, zou de Canadese overheid er zelfs aan denken om ook audiovisuele consultaties te organiseren tussen artsen en patiënten. Ontario telt op dit moment 3.314 apotheken, waarvan er 26 rechtstreeks verbonden zijn aan een ziekenhuis. Voor een oppervlakte van maar liefst 34 keer die van België, ligt het voor de hand dat de service aan de patiënt te wensen overlaat. Als we het gaan uitrekenen, komen we immers op één apotheker per 324 km2 in Ontario. Als we diezelfde standaard voor België zouden gebruiken, dan zou België maar 100 apotheken hebben..