...

Onmiddellijke aanleiding van de vraag van dokter Maggie De Block was de beslissing van de enige producent van amantadine om de molecule in België van de markt te halen. "Ons beleid van prijsreductie van geneesmiddelen heeft ook nadelen", zegt Maggie De Block. "Regelmatig trekken firma's geneesmiddelen uit de markt terug omdat ze de productie ervan niet meer rendabel vinden. Zo'n terugtrekking is vooral pijnlijk voor patiënten wanneer er geen alternatief op de Belgische markt is. Dat is het geval met amantadine, een middel dat wordt voorgeschreven voor patiënten met MS en Parkinson. Zij zijn genoodzaakt om naar Nederland te gaan en daar een geneesmiddel te kopen dat drie keer zo duur is." Hoofdstuk IV bis Maggie De Block wilde dan ook weten hoe vaak de overheid met dit soort situaties wordt geconfronteerd en wat er aan wordt gedaan. Minister Laurette Onkelinx antwoordde haar dat het welbepaalde - en enige op de Belgische markt - merk met de molecule amantadine inderdaad op vraag van de producent in België geschrapt is. Maar dat de specialiteit in hoofdstuk IV bis is ingeschreven waardoor de invoer van de betrokken specialiteit uit een ander Europees land kan worden vergoed. Onmisbaar Kamerlid Maggie De Block is niet tevreden met dit antwoord. "Het probleem met de huidige ontslagnemende regering is dat elke mondelinge vraag verzandt en dat we daarom onze vragen schriftelijk moeten stellen. Maar een schriftelijke vraag heeft geen repliek. Ik weet uit de praktijk wat het missen van amantadine voor de patiënt betekent. Als een patiënt twee dagen verstoken blijft van het geneesmiddel, dan zié je dat. Dit is voor mij dus een onmisbaar medicament. De apotheker doet zijn best. Hij probeert het op een ordentelijke manier in het buitenland te bestellen en de bestelling wat te groeperen. Maar het klopt niet. De overheid zou rechtstreeks moeten tussenkomen en er zelf voor zorgen dat deze 'verdwenen' geneesmiddelen via de groothandel bij de apotheker terecht kunnen komen.