...

Hij werd gedwongen om een snelle en radicale beslissing te nemen om de omvang van de controverse binnen de perken te houden. Daarom heeft Xavier Bertrand besloten om een soort 'geneesmiddelenassisen' vast te leggen, een college van meer dan 150 experts die een hervorming van het systeem moet voorstellen waardoor het verloren vertrouwen teruggewonnen wordt. Zes werkgroepen De deelnemers worden in zes werkgroepen ondergebracht. Een daarvan moet werken aan de verbetering van de 'toestemming van het op de markt brengen', een andere zal zich moeten buigen over de middelen die nodig zijn om de geneesmiddelenbewaking te optimaliseren. Een ander heikel punt is de oppuntstelling van een bron die onafhankelijk en transparant informatie kan verstrekken over gezondheidsproducten, niet alleen voor de professionelen, maar ook voor het grote publiek.