...

Wie in Noord-Nederland woont, gebruikt naar verhouding veel meer ACE-remmers en maagmiddelen dan de zuidelijke Nederlanders. Die gooien zich dan weer op cholesterolverlagers en antithrombotica. En wie in een grootstad woont, gebruikt gemiddeld meer diabetesmedicatie dan op het platteland. Er zijn in Nederland sterke regionale verschillen wat het geneesmiddelengebruik betreft. De Nederlandse Limburgers gebruiken gemiddeld 7 procent meer geneesmiddelen dan het landelijke gemiddelde, terwijl inwoners van Flevoland en 't Gooi daar 11 en 6 procent onder blijven.