...

Een jaar geleden schreven we nog hoe een Nederlandse apothekersassistente de prijs kreeg van het beste zorgidee van Nederland. De jonge vrouw had een systeem ontwikkeld waarbij teruggebrachte geneesmiddelen gesealed werden en opnieuw in roulatie konden worden gebracht. Groot applaus, tot op de banken van de Tweede Kamer toe. Stijging Maar een jaar later is er niets gebeurd. Meer nog: er is een alarmerende stijging van het aantal weggegooide genees- middelen merkbaar. Vorig jaar werd 156.000 kilogram geneesmiddelen naar de afvalverbrandingsoven verbannen, een stijging van 30 procent vergeleken met een jaar eerder en een geschatte verspilling van 100 miljoen euro. Campagnes werken niet, zo heeft de ervaring geleerd. Maar niemand wil ook de verantwoordelijkheid opnemen. Zowel overheid als zorgverzekeraars als geneesmiddelenfabrikanten schuiven de hete aardappel door. Nu kijkt iedereen naar de artsen. Zij zouden hun voorschrijfgedrag moeten veranderen en van zodra dat kan kleinere volumes moeten voorschrijven. Verplichting Sommige politieke partijen denken echter dat ook dat advies geen zoden aan de dijk zal zetten en dat hier toch wel een taak voor de overheid ligt. Die moet bindende afspraken maken met alle partijen.