De Multidisciplinaire Begeleidings Equipes voor palliatieve thuiszorg (MBE) spelen daarbij een sleutelrol. Zij ondersteunen de reguliere hulpverleners, - huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger, . -, met hun palliatieve deskundigheid, maar ook door gespecialiseerde medicatie in palliatieve noodsituaties ter beschikking te stellen aan de huisarts en thuisverpleegkundigen. Dit totdat zij deze bij de thuisapotheker kunnen aanvullen.

Om aan deze urgenties tegemoet te kunnen komen, hebben de meeste van deze equipes een beperkte hoeveelheid van deze geneesmiddelen in voorraad en vervoeren zij deze ook tussen hun uitvalsbasis en hun patiënten. Zowel de opslag als het transport van deze risicovolle medicatie gebeurt echter zonder wettelijk kader.

De Federatie heeft deze problematiek reeds in 2012 opgenomen en is samen tot een consensusvoorstel gekomen met haar partners; de Waalse en de Brusselse Federatie Palliatieve Zorg en de apothekersverenigingen. Dit resulteerde in de aanname van een Resolutie in de Kamer, op 16 juni 2016, die onder meer voorzag in:

  • een wettelijk kader voor 'urgentiekits' met palliatieve medicatie, een oplossing die werkbaar gebleken is op het terrein
  • in de invoering van de functie van een 'equipeapotheker', toegevoegd aan de palliatieve thuiszorgequipe en verantwoordelijk voor opslag en transport van de medicatie
  • en in de een lijst van palliatieve geneesmiddelen die in voldoende hoeveelheden aanwezig moet zijn bij de apotheken

Twee jaar na datum komt Minister De Block niet verder dan dit laatste punt en maakt geen werk van een wettelijke regeling van de urgentiekit onder supervisie van een apotheker. Dit betekent dat deze equipes gedwongen worden verder te blijven werken in de illegaliteit om het thuis sterven van de palliatieve patiënt in alle comfort mogelijk te maken.

Is huisarts De Block niet bereid in de thuiszorg dezelfde kwaliteit te garanderen als voor een palliatieve patiënt in het ziekenhuis?

De Multidisciplinaire Begeleidings Equipes voor palliatieve thuiszorg (MBE) spelen daarbij een sleutelrol. Zij ondersteunen de reguliere hulpverleners, - huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger, . -, met hun palliatieve deskundigheid, maar ook door gespecialiseerde medicatie in palliatieve noodsituaties ter beschikking te stellen aan de huisarts en thuisverpleegkundigen. Dit totdat zij deze bij de thuisapotheker kunnen aanvullen.Om aan deze urgenties tegemoet te kunnen komen, hebben de meeste van deze equipes een beperkte hoeveelheid van deze geneesmiddelen in voorraad en vervoeren zij deze ook tussen hun uitvalsbasis en hun patiënten. Zowel de opslag als het transport van deze risicovolle medicatie gebeurt echter zonder wettelijk kader. De Federatie heeft deze problematiek reeds in 2012 opgenomen en is samen tot een consensusvoorstel gekomen met haar partners; de Waalse en de Brusselse Federatie Palliatieve Zorg en de apothekersverenigingen. Dit resulteerde in de aanname van een Resolutie in de Kamer, op 16 juni 2016, die onder meer voorzag in: Twee jaar na datum komt Minister De Block niet verder dan dit laatste punt en maakt geen werk van een wettelijke regeling van de urgentiekit onder supervisie van een apotheker. Dit betekent dat deze equipes gedwongen worden verder te blijven werken in de illegaliteit om het thuis sterven van de palliatieve patiënt in alle comfort mogelijk te maken.Is huisarts De Block niet bereid in de thuiszorg dezelfde kwaliteit te garanderen als voor een palliatieve patiënt in het ziekenhuis?