...

Dat zijn de hoofdlijnen van "Towards health 2.0" en "Pharma 2.0" dat Citobi begin juni aan de pers heeft voorgesteld. Tijdens speeddating sessies (korte interviews van tafel tot tafel) kon de pers kennismaken met verschillende experts in gezondheidszorg, telkens rond een bepaald thema. Zo werd de 'Smart Blister enabling Reinforcement Services' voorgesteld, een systeem waarbij op de blister van geneesmiddelen een soort folie met een chip wordt aangebracht waardoor wordt geregistreerd wanneer een patiënt een pil uit de blister neemt. Een bijzonder nuttig instrument om therapietrouw te meten, maar op dit moment nog veel te duur (20 euro extra per blister) en onhandig (de chip moet in een speciale enveloppe worden opgestuurd waarna de behandelende arts de resultaten krijgt). Maar de start is alleszins gegeven, ziekenhuisapothekers zouden het al kunnen centraliseren en als middel voor de toekomst en voor vooral dure geneesmiddelen is het zeker iets waar we nog van zullen horen. Kostenbesparing Want kostenbesparing moet er zijn. De overheid kan de gezondheidszorg zoals ze nu wordt georganiseerd niet langer financieren. Dat wil zeggen dat er een mentaliteitswijziging moet komen en die zal erop neerkomen dat de visie op gezondheid en gezondheidszorg moet veranderen. Dat blijkt uit het onderhoud met Frédéric Gonda (Vivactis) en Laurent Liessens (Citobi). "Het model van de gezondheidszorg moet evolueren", besluiten beiden. "De industrie kan zich niet langer beperken tot een leverancier van geneesmiddelen. Zij moet zich mengen in het discours en in het model. De farma-industrie zal een gezondheidsindustrie worden via een globale benadering van de patiënt. De patiënt moet gemotiveerd worden, betrokken zijn en verantwoordelijk worden gesteld voor zijn behandeling. Hij zal dus een vorm van 'gezondheidsopleiding' moeten krijgen en de industrie zal daar een belangrijke rol in spelen." Wetgeving Alleen zijn er nu de diverse wetgevingen die communicatie vanuit de industrie verhinderen. "Daar zal verandering in moeten komen, er komt een vorm van gecontroleerde communicatie."