...

De feiten dateren al van een paar jaar geleden. Het ging immers om advertenties die tussen 2003 en 2009 op Google verschenen zijn. Toen konden Amerikaanse burgers via Google geneesmiddelen op voorschrift bij Canadese apothekersbedrijven aankopen. De Canadese online-apothekers verkochten die voorschriftplichtige middelen zonder de Amerikaanse veiligheidsvoorschriften na te leven. Ze gebruikten het Googles Adwordsprogramma om de Amerikaanse klanten te bedienen. Dat kwam echter ook de Amerikaanse Justitie ter ore. Die stelde een onderzoek in. Google dreigde vervolgd te worden tenzij er een minnelijke schikking kon bereikt worden. Dat is nu het geval. Google dokt af.