Een reeks vragen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zette de experts van de instelling ertoe aan om een rondvraag te doen bij de betrokken firma's, kwestie van hun voorraad te evalueren. Het resultaat: de hoeveelheid vaccins tegen de griep voorzien voor het seizoen 2019-2020 stemt overeen met de voorgaande jaren. Alleen is het zo dat de vaccins mogelijk pas later dan andere jaren beschikbaar zullen zijn.

Voor ons land zijn drie vaccins voorzien: Alpharix Tetra®, Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®.

Het FAGG maakt van de gelegenheid gebruik om er de zorgverstrekkers nogmaals op te wijzen om het vaccin niet nodeloos te stockeren opdat een homogene verspreiding over het grondgebied mogelijk blijft.

Een reeks vragen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zette de experts van de instelling ertoe aan om een rondvraag te doen bij de betrokken firma's, kwestie van hun voorraad te evalueren. Het resultaat: de hoeveelheid vaccins tegen de griep voorzien voor het seizoen 2019-2020 stemt overeen met de voorgaande jaren. Alleen is het zo dat de vaccins mogelijk pas later dan andere jaren beschikbaar zullen zijn. Voor ons land zijn drie vaccins voorzien: Alpharix Tetra®, Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®. Het FAGG maakt van de gelegenheid gebruik om er de zorgverstrekkers nogmaals op te wijzen om het vaccin niet nodeloos te stockeren opdat een homogene verspreiding over het grondgebied mogelijk blijft.