...

De Commissie koos Med4Cure als een zogenaamd 'belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang' (IPCEI). Binnen dergelijke projecten kunnen een aantal lidstaten de handen in elkaar slaan om Europese strategische doelstellingen te realiseren. Ze kunnen dan genieten van versoepelde staatssteunregels, die als hefboom moet dienen om ook private investeerders te overtuigen. Med4Cure is aangemeld door België, Frankrijk, Italië, Hongarije, Spanje en Slovakije. De landen willen tot 1 miljard euro voorzien voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen en duurzame productieprocessen in de farmaceutische sector. De staatssteun zou 5,9 miljard euro aan private investeringen mogelijk moeten maken. Dertien bedrijven, waaronder het Belgische OncoRNA, zijn erbij betrokken. Kwaliteit verhogen"Med4Cure dekt belangrijke stappen in de hele farmaceutische waardeketen en focust op onbeantwoorde medische behoeften, zoals zeldzame kankers en antimicrobiële resistentie", zo begroette vicevoorzitter en Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager het project. "Door de ontwikkeling van innovatieve behandelingen en meer duurzame productieprocessen zal Med4Cure de kwaliteit van de gezondheidszorg versterken en Europa beter voorbereiden op gezondheidscrisissen."De voltooiing van IPCEI Med4Cure is voorzien in 2036. Het project zou 6.000 directe en indirecte banen opleveren. Het gaat om de eerste IPCEI in de gezondheidssector. Dinsdag keurde de Commissie ook een nieuw gemeenschappelijk project rond waterstof goed.Bron: BELGA