...

Het Vlaams Apothekers Netwerk pikte het project intussen mee op. "Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren", benadrukken de initiatiefnemers. "Op dit ogenblik is er nog geen vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn mogelijk waardoor het noodzakelijk is om met papier te werken voor informatieuitwisseling."Concreet komt het erop neer dat de verpleegkundigen van bepaalde afdelingen in de deelnemende ziekenhuizen bij ontslag van een patiënt de voorschriften en het medicatieschema, bestemd voor de apotheker, in een groene enveloppe steken en overhandigen aan de patiënt. "De bedoeling is dat de patiënt deze open enveloppe meeneemt naar zijn huisapotheker. Die wordt gevraagd om de CNK-code (BAF) of unieke code (KOVAG) te registreren, zodat we nadien kunnen analyseren welk percentage van de meegegeven enveloppes effectief in de apotheek terecht komt. In de enveloppe zit een informatiebrief voor de apotheker en een vragenlijst."Uw medewerking als huisapotheker is van cruciaal belang voor de evaluatie van het project. "Door de unieke code in te voeren die u op de sticker op de enveloppe vindt, registreert u de goede ontvangst. Het is belangrijk dat u dit doet: zo kan er exact gemeten worden hoeveel enveloppes goed terecht komen in de huisapotheek."De analyse van dit project maakt deel uit van een masterproef aan de Universiteit Gent. De deelnemende ziekenhuizen (zie hierboven) vinden het belangrijk dat apothekers op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen, stopzettingen of opstarten van nieuwe medicatie. "Het medicatieschema werd opgesteld op basis van de therapeutische intentie van de behandelende arts. Aan de huisapotheker vragen we om het schema na te kijken (interacties, discrepanties,...) en indien nodig aan te passen in het lokale dossier of Vitalink."Het project start in februari in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant volgt in maart. Aangezien ook enkele grote ziekenhuizen zoals UZ Gent en UZ Leuven in het project zitten, bestaat de kans dat de groene enveloppes ook bij apotheken in andere provincies terecht komen.De resultaten van het pilootproject worden eind mei verwacht.