...

De resultaten van het cohortonderzoek bij bijna twee miljoen patiënten verschenen in Jama Oncology.De onderzoekers bestudeerden de gegevens uit de National Cancer Database van 1.901.815 kankerpatiënten uit 1.500 centra doorheen de VS, met een diagnose van niet uitgezaaide borst-, prostaat-, long- of colorectale kanker tussen 1 januari 2004 en 31 december 2013.De patiënten die voor alternatieve geneeswijzen kozen, konden even snel van start gaan met conventionele behandelingen, maar weigerden vaker chirurgie, chemotherapie, radiotherapie en hormoontherapie.Toevlucht tot alternatieve geneeswijzen was geassocieerd met een lagere vijfjaarsoverleving en een groter risico op overlijden in een model dat geen rekening hield met uitgesteld of geweigerde behandeling. Eenmaal die factoren wel werden mee beschouwd, was er geen significant verband meer tussen alternatieve geneeswijzen en overleving.De resultaten suggereren dat het overlijdensrisico door alternatieve geneeswijzen te maken heeft met het weigeren van een conventionele behandeling.