...

Volgens de diëtisten is de inhoud van hun beroep en wat ze kunnen betekenen nog te weinig gekend. "De veelzijdigheid en de expertise van diëtisten zijn een belangrijke troef bij de communicatie over voeding binnen de huidige trend waarbij via de social media zoveel over voeding geschreven, gezegd en beweerd wordt", stellen ze. "Dat wordt als waarheid gebracht door leken, deskundigen en zelfverklaarde experten en gaat over voedingsideologieën, hypes, mythes en fabels, maar kan ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hoe kan een leek daar onderscheid in maken, wat is juist en wat niet? Onjuist voedings- of dieetadvies kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat willen we voorkomen. De gemiddelde Belg eet en drinkt te onevenwichtig. De Belg consumeert gemiddeld 110 gram fruit per dag en dat is te weinig. Bovendien consumeren mensen met een 'normaal' gewicht significant meer fruit dan mensen met obesitas. Idem voor groenten: de gemiddelde Belg komt aan 145 gram per dag terwijl 300 gram eigenlijk noodzakelijk is. Kijken we naar water, dan zien we zorgwekkende cijfers bij de kinderen. Minder dan één op de tien kinderen drinkt voldoende water.Overgewicht is ook in ons land een plaag: 29 procent van de Belgen tussen 3 en 64 jaar is te dik, 16 procent is obees. De gevolgen daarvan zijn dat de incidentie en prevalentie van obesitas in ons land stijgt en dat - naar schatting - 8 procent van de Belgen diabetes heeft. Maar opgepast: ook ondervoeding kan een risico inhouden. Bij de 60-plussers is tussen de 5 en 20 procent ondervoed.www.vbvd.be