...

Alles heeft volgens de apothekers te maken met het preferentiebeleid. Negen op de tien apothekers ziet dat als negatief voor de patiënt. Chronische patiënten reageren soms negatief op een goedkoop alternatief, ze maken veel meer fouten en de gevolgen zijn voorspelbaar. Meer dan negen op de tien apothekers vreest voor negatieve gezondheidseffecten. Een kwart van de tijd gaat 'verloren' aan patiëntenvoorlichting, het complexe inkoopbeleid en het corrigeren van fouten bij het innemen. De kosten zijn ook hoger geworden waardoor apotheken minder geneesmiddelen gaan bestellen en patiënten niet langer terechtkunnen bij hun vertrouwde apotheker voor de benodigde geneesmiddelen. Ook het personeel heeft minder tijd voor de patiënt omdat de organisatie en administratie te veel tijd opslorpen. Omdat alles goedkoper moet, komen er ook meer geneesmiddelen uit lagelonenlanden en volgens de apothekers komt dat de kwaliteit niet ten goede. "Zo dumpen sommige fabrikanten oude partijen pillen in Nederland en is er weinig zicht op de kwaliteit van geneesmiddelen uit lagelonenlanden", stelt Atos. Enig positief punt is dat de zorgverzekeraars meer op kwaliteit gaan spelen.