...

Met 17 procent van de bevolking die ouder is dan 65 jaar, ontsnapt noch België, noch Frankrijk aan de vergrijzing van de bevolking. Volgens de eerste voorspellingen zouden de senioren tot 2040 terrein winnen, om een hoogtepunt van 25,6 procent te bereiken in 2040. Het wordt dus drummen aan de top van de piramide en dat vraagt om aandacht. Het Gezondheidsobservatorium van Henegouwen heeft daarom besloten om deze cohorte van naderbij te bestuderen om zo hun gedragskenmerken in kaart te brengen. Hetzelfde is ook gebeurd in Namen, Luxemburg en de Noord-Franse grensstreek. "Op die manier kunnen we vergelijkende portretten maken tussen het noorden van Frankrijk en het zuiden van België, rekening houdend met de nationale gemiddelden", legt Annick Vanlierde, verantwoordelijke van dit project, uit. "We kunnen de verschillen tussen de twee landen tegen het licht houden en op basis van de gegevens kunnen we ons een beeld vormen van wat langs beide kanten van de grens gebeurt." De gouden leeftijd Het zogenaamde grensgevoel heeft alleszins geen invloed op het moreel van de troepen. In beide landen lijkt het geluksgevoel voor zestigers op zijn hoogtepunt. "Volgens een studie over 'geluk' bij de volledige Belgische bevolking zien we dat ouderen zich effectief gelukkiger voelen dan de anderen. Het is een gevoel dat zijn piek tussen de 66 en 75 jaar bereikt", zegt Annick Vanlierde. "We kunnen dit verklaren door het feit dat de meest stresserende periode van het leven - de leningen moeten afbetaald worden, de kinderen moeten studeren - voorbij is, maar ook omdat op dat moment negatieve gezondheidsfactoren de kop nog niet opsteken. Vooral die drukken het geluksgevoel serieus." De senioren mogen dan wel aan beide kanten van de landsgrenzen volop genieten van de pleziertjes des levens, als het om gezondheid gaat, zijn er wel duidelijke verschillen. In Frankrijk bevestigde 45 procent van de ondervraagde personen van 65 jaar en ouder in goede gezondheid te verkeren. In België was dat 56 procent. In België klaagde 49 procent van de mannen en 61 procent van de vrouwen in desbetreffende leeftijdscategorie over beperkingen in hun dagelijks leven, in Frankrijk was dat 64 procent van de mannen en 79 procent van de vrouwen. Een ander heikel punt - naast de gezondheid - bij onze senioren is het isolement en de eenzaamheid. Zowat een op de tien zegt dat hij minder dan één contact per week met zijn familie of omgeving heeft. Zorgen De veroudering van de bevolking stelt ook een probleem als het gaat om de opname van ouderen in instellingen. "De verschillende regio's die we hebben bestudeerd, tonen niet hetzelfde dynamisme of een gelijkaardig aanbod aan zorg", analyseert Christian Massot van het Observatorium de situatie. "De dichtheid van het aantal bedden in RVT's is bij ons superieur. De arrondissementen Doornik en Bergen zijn het beste voorzien met 150 en 124 bedden per 1.000 senioren. Het best scorende Franse departement blijft steken op 56 plaatsen op 1.000 senioren. Terwijl er in Frankrijk nog méér ouderen zijn dan in ons land. Vandaar dat we dan ook zien hoe Fransen de grens oversteken om in ons land een plaats te zoeken in een RVT." u