...

Wij willen een diploma dat in 1941 verdwenen is, in ere herstellen. De laatste officiële herborist is nu 91 jaar oud, terwijl de consument net meer en meer in plantenkunde geïnteresseerd is", verduidelijkt senator Jean-Luc Fichet, initiatiefnemer, zijn standpunt. In Frankrijk mogen alleen apothekers medicinale planten verkopen, maar 148 planten zijn toch sinds 2008 vrij verkrijgbaar zonder dat een wet enige garantie biedt op het juiste gebruik ervan. De socialistische afgevaardigden willen daarom een 'professionel de l'herboristerie' die erkend wordt via een overheidsdiploma. Hij moet expert zijn in de productie, oogst, het droogproces, de claims en nevenwerkingen van de planten. Hun wetsvoorstel houdt bovendien ook in dat de verkoop van elke medicinale plant moet vergezeld zijn van een certificaat dat opgesteld is door een herborist. Zo wordt de agro-industrie verplicht om veel transparanter te zijn over het gebruik van planten in hun eindproduct. Jean-Luc Fichet wijst er bovendien ook op dat er een groeiende interesse is voor het gebruik van medicinale planten in kankertherapie. Planten kunnen helpen om de kwalijke neveneffecten van sommige behandelingen te verminderen. Volgens hem kan de herborist een bron zijn van nieuwe kansen voor de Franse landbouw. Op dit moment importeert Frankrijk maar liefst 80 procent van de medicinale planten.