• Deze wedstrijd staat open voor alle officina-apothekers mét Rizivnummer. Bij de inschrijving moet ook het Rizivnummer vermeld worden.
 • 'de Huisapotheker 2017' zoekt het apotheekteam dat het concept van 'huisapotheker', zoals voorzien in de wet, op een originele, betrokken en/of creatieve manier in de praktijk heeft omgezet.
 • Commerciële initiatieven zijn uitgesloten.
 • Projecten worden voorgesteld op één DIN A4-bladzijde.
 • Uiterste datum van inleveren is 5 januari 2018, dat kan via mail (desiree.de.poot@roularta.be) of met de post ('de Apotheker', Raketstraat 50bus 14, 1130 Evere).
 • Een jury, bestaande uit afgevaardigden van resp. AUP (Franstalige inzendingen) en VAN (Nederlandstalige inzendingen), professoren, patiëntenvertegenwoordigers en journalisten van Roularta HealthCare zullen de projecten beoordelen op hun meerwaarde voor de dagelijkse praktijk als huisapotheker, in de breedste zin van het woord.
 • Per taalrol worden drie genomineerden weerhouden.
 • De kandidaten gaan ermee akkoord dat een journalist hen komt interviewen, evt met camera
 • De projecten worden in het blad 'de Apotheker' in januari voorgesteld.
 • Alle apothekers en alleen apothekers kunnen éénmaal online stemmen, Rizivnummer geldt als bewijs
 • De drie genomineerde kandidaten komen hun project kort voorstellen op de TOPdag van VAN, op 24 februari 2017.
 • De aanwezige apothekers op de VAN TOP hebben een extra stem, aangezien zij op de avond zelf ook nog een stem kunnen uitbrengen.
 • De 'Huisapotheker 2017' wordt bekendgemaakt in het nummer van 'de Apotheker' van maart.