...

Het Netwerk behartigt actief de zelfstandige zorgverstrekkers binnen het beleid - het motto luidt: '"De zelfstandige zorgverstrekker staat mee aan het roer van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid'."In voorstellen en beleid moeten de adviezen van het Netwerk meer meegenomen worden en een nog prominentere plaats krijgen", zegt Stefaan Hanson - tandarts en ondervoorzitter van het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers.Een streefdoel van het Netwerk is om de zelfstandige zorgverstrekkers te ondersteunen bij het organiseren van kwalitatieve geïntegreerde zorg binnen een gezond ondernemingsmodel.VAN en APB zijn beide lid van het Netwerk. Andere leden van het Netwerk zijn het Vlaams Artsensyndicaat, Verbond der Vlaamse Tandartsen, Netwerk Verpleegkunde, Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, AXXON (Kwaliteit in Kinesitherapie), Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, Belgische Vereniging der Podologen, Ergotherapie Vlaanderen, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten.