...

Hilde Deneyer stond in 2011 mee aan de wieg van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), dat ze uitbouwde tot netwerkorganisatie die de apotheker vertegenwoordigt bij de Vlaamse overheid en andere partners in de gezondheids- en welzijnszorg. Het idee voor VAN ontstond tijdens haar activiteit als bestuurslid van APB, zegt Deneyer in een terugblik. "Ik leerde in de vele politieke contacten dat de apotheker ongekend was voor de Vlaamse overheid."Daar heeft VAN verandering in gebracht, zegt Deneyer. "De voorbije jaren waren een rollercoaster aan (h)erkenning van de Vlaamse apotheker door het Vlaamse beleid. Een structureel overleg begon echt onder impuls van minister Vandeurzen, minister Beke en huidig minister Crevits en hun respectieve kabinetten. Dit ondersteund door Dirk Dewolf (leidend ambtenaar van het toenmalige Agentschap) en nu Karine Moykens (secretaris-generaal van het departement WVG)."Constructieve medewerking"Deze constructieve contacten zorgen ervoor dat we met het Vlaams Apothekers Netwerk betrokken worden in een aantal projecten met steun van de Vlaamse overheid. Eerst nog als één van de partners in een consortium voor éénlijn.be over digitalisering en gegevensdeling in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2015, later helemaal op eigen benen over farmaceutische zorg bij personen met dementie met Fazodem, de opstart van kringwerking en participatie in de zorgraden, #CAVAsa over detectie van psychosociale kwetsbaarheid in de eerste lijn, suïcidepreventie, vaccinatie in de apotheek, de Maand van de Preventie,... telkens met actieve betrokkenheid van de lokale beroepsverenigingen, relevante stakeholders en expertisecentra en uiteraard honderden Vlaamse apothekers."Toegankelijke kwaliteitsvolle zorg"Elke dag bracht verrassende ontdekkingen, nieuwe kansen, onverwachte wendingen en ontmoetingen met ontelbare inspirerende mensen", blikt Deneyer terug. "Ik maak deel uit van een boeiend netwerk van collega-zorgverleners, zelfstandigen, vrije beroepers, beleidsmakers van alle kleuren en politieke lagen, medewerkers van departement en ondernemers.""Het prikkelt me telkens weer om nieuwe dynamieken te begrijpen, om op de juiste trein te springen of mee te surfen op een onverwachte golf. Het biedt kansen en uitdagingen om verandering te voelen en mee vorm te geven, en te zorgen dat we als apothekers aan boord zijn in een snel veranderend zorglandschap en ons telkens nadrukkelijker op de kaart kunnen zetten in Vlaanderen en in Brussel met slechts één doel voor ogen: een toegankelijke kwaliteitsvolle zorg voor burger en patiënt."Marleen Haems zal ad interim de taak van Algemeen Directeur invullen.