...

Het rapport is een onderdeel van een Europees plan om geneesmiddelentekorten aan te pakken. De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen op korte en langeretermijn voorgesteld om de beschikbaarheid van cruciale medicijnen te garanderen. Zo is er een lijst van ruim 200 actieve stoffen opgesteld die op basis van therapeutische indicaties en de beschikbaarheid van alternatieven als cruciaal worden beschouwd. Elf cruciale geneesmiddelenDe Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) heeft elf geneesmiddelen op die lijst in detail onderzocht. De elf stoffen werden geselecteerd omdat er in het verleden al problemen waren met de beschikbaarheid, en op basis van criteria zoals het aantal producenten van de actieve ingrediënten en hun geografische locatie, vereisten aan transport en stockage, en productkenmerken zoals de doelgroep (pediatrisch versus volwassen), soort middel (biologisch versus chemisch), economische overwegingen (kosten, volumes) en vraagpatronen (seizoensgebondenheid). De elf zijn alteplase, amoxicillin, amoxicillin/clavulaanzuur, benzathine, benzylpenicilline, clonazepam, fludarabine, glucagon, het Hepatitis B vaccin, rifampicin, verteporfin en vincristine.Risico'sHet rapport van de HERA wijst bij vier van de elf stoffen op een hoge kwetsbaarheid door de afhankelijkheid van bronnen voor actieve ingrediënten buiten de EU. Als deze niet-EU-leveranciers met productieproblemen te maken krijgen, is het risico op verstoringen in de toeleveringsketen zeer groot.Een tweede risico is dat voor alle elf producten meer dan 30% van de productie uit één enkel land komt. Bij geopolitieke problemen, handelsbeperkingen of productieproblemen kan de beschikbaarheid in het gedrang komen. Soms is de productie geconcentreerd op een beperkt aantal locaties, wat een risico inhoudt bij lokale verstoringen.Volgens de vergunninghouders zijn er problemen met de economische levensvatbaarheid voor vier van de elf geneesmiddelen, waardoor de beschikbaarheid op lange termijn niet gegarandeerd kan worden.Aanbod diversifiërenHet rapport concludeert dat de beschikbaarheid van deze elf moet verzekerd door de aanbodbronnen te diversifiëren, de productiecapaciteit te vergroten en scenario's voor risicobeheer te ontwikkelen om effectief om te gaan met economische en marktvariabiliteit. Het Europees Geneesmiddelenagentschap, de Commissie en de lidstaten moeten nu maatregelen nemen om mogelijke tekorten aan de betrokken geneesmiddelen te voorkomen.