...

Het advies dat de Geneesmiddelencommissie heeft opgesteld, wordt nu onder alle betrokkenen verdeeld voor commentaar. Pas daarna zal de commissie een definitief advies formuleren. Maar het commentaar is er nu al. Massaal. Bachi, dat de belangen van de OTC-producenten verdedigt, noemt de voorgestelde maatregelen buiten proportie en voor Bachi onaanvaardbaar. "Wij begrijpen de voorgestelde maatregelen niet", zegt Hilde De Jonge, gedelegeerd bestuurder van Bachi. "De klinische praktijkervaring met deze geneesmiddelen is zeer groot. Er zijn ook geen gegevens voorhanden die de voorgestelde maatregelen rechtvaardigen. De kwaliteit en de veiligheid van deze geneesmiddelen is nagenoeg onbesproken. Met deze voorgestelde maatregel zou België het enige land in de EU zijn met een contra-indicatie tot 12 jaar voor antitussiva. Dat is zes jaar hoger dan de striktste contra-indicatie in de EU. In België worden deze producten bovendien, in tegenstelling tot in vele andere Europese landen, exclusief via de apotheek verdeeld. De centrale rol van de apotheek als exclusief distributiekanaal voor geneesmiddelen wordt hier niet erkend en gewaardeerd. De adviserende rol van de apotheker en de farmaceutische zorg die hij aan de patiënt verstrekt, zorgt ervoor dat hij toeziet op het veilige en juiste gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten." Negatieve gevolgen Bachi vreest dan ook dat de voorgestelde maatregelen vooral negatieve gevolgen zullen hebben. "Er is geen garantie meer om mogelijke risico's bij gebruik van betrokken geneesmiddelen te voorkomen", stelt Hilde De Jonge. "Patiënten zullen op zoek gaan naar alternatieven buiten het apotheekkanaal of via internet. Deze maatregelen ondermijnen zowel de therapeutische vrijheid van de arts als de farmaceutische zorg van de apotheker." Deuropener Dokter Marchand ziet dit advies wel als een deuropener. "Het is misschien het begin van een discussie waar we al langer op aandringen: antitussiva zijn immers niet de enige geneesmiddelen die sterk ter discussie staan. Ook op andere terreinen mogen er wel eens drastische maatregelen worden getroffen."