...

Het gaat (nog maar) om een advies. Een advies dat echter op verschillende fronten alle hens aan dek heeft doen roepen. Het advies gaat nog veel verder dan alleen maar een contra-indicatie voor antitussiva, zoals eerder werd bekendgemaakt. Het gaat ook om antihistaminica, lokale vasoconstrictoren en expectorantia. Geen daarvan zou nog mogen verkocht worden voor de behandeling van kinderen, jonger dan 12 jaar. Codeïne en zijn derivaten zouden daarenboven alleen nog maar op voorschrift (en sowieso enkele voor patiënten, ouder dan 12 jaar) mogen verstrekt worden. Samengestelde preparaten worden uit de markt verbannen. Als kers op de taart moeten alle verpakkingen van vloeibare vormen, zonder fout, een kindveilige verpakking krijgen en moeten de contra-indicaties niet alleen op de bijsluiter staan, maar ook onmiddellijk zichtbaar op de verpakking. Op voorschrift Middelen met codeïne, dextromethorfan, dihydrocodeïne, ethylmorfine, folcodine, noscapine en thebacon zijn middelen die nu al ofwel voorgeschreven zijn ofwel - en dat is het leeuwendeel - als OTC worden verkocht. De maatregel zou erop neerkomen dat alleen een aantal hoestsiropen uit de dextromethorfangroep zonder voorschrift en alleen aan +12-jarigen zal mogen verkocht worden. Reactie Onmiddellijk nadat het advies werd verspreid, is er reactie op gekomen. Het advies wordt 'buiten proportie', 'onhaalbaar', 'te kort door de bocht' en zelfs 'gevaarlijk' genoemd. De reacties slaan vooral op het verbod van antitussiva voor kinderen onder de 12 jaar. De vrees bestaat dat er voor het verbod geen draagvlak is bij ouders, omdat de voorlichting ontbreekt. Daardoor zouden ouders bij een verbod geneigd zijn om uit de losse pols hun kind toch antitussiva te geven. De Geneesmiddelencommissie anticipeert daarop door in zijn advies alvast in te calculeren dat er ook een grote mediacampagne naar de ouders enerzijds, en naar de artsen en apothekers anderzijds moet worden gevoerd.