...

De feiten, zoals in het tijdschrift beschreven, zijn gebaseerd op een vooringenomen en partijdige interpretatie van de belangenverklaringen van de experten, die volledig toegankelijk zijn op de website van de Raad. De Raad herinnert eraan dat hij niet alleen een procedure inzake belangenverklaringen van zijn experten toepast volgens de beste internationale standaarden, maar eveneens een procedure inzake beheer van die verklaringen bij het uitbrengen van ieder van zijn adviezen en dat dit alles gebeurt onder het toezicht van een onafhankelijk Referentiecomité, samengesteld uit experten uit de wetenschappelijke wereld, een jurist en een lid van het Belgisch Comité voor Bio-ethiek. De Raad vestigt er tevens de aandacht op dat zijn adviezen worden uitgebracht onder verantwoordelijkheid van zijn College, samengesteld uit 40 wetenschappers van hoog niveau. Aan de basis van de zogezegde complottheorie waarvan Marianne lucht had gekregen ligt dus een verhaal dat onvoldoende gecontroleerd werd en berust op slechte informatie over de van kracht zijnde procedures van de Raad. Daarenboven zijn de beweringen dat de Raad reserves t.o.v. de e-sigaret zou naar voor gebracht hebben met de bedoeling tegelijk de markt van de bestaande apparaten of producten voor ontwenning van tabak of zelfs de belangen van de tabaksverkopers te bevoordelingen, pure fantasie. Tot slot herinnert de Raad eraan dat zijn procedure inzake de aangifte van belangen en het beheer van belangenconflicten van zijn experts in extenso beschikbaar is op zijn website.