...

HON-certificaat De Health On the Net Stichting (HON) geeft certificaten af aan websites die medische informatie verstrekken op een begrijpelijke, betrouwbare en relevante manier.Health On the Net Stichting Deze internationale stichting zonder commerciële doeleinden is gebaseerd in Zwitserland. Zij geniet internationale bekendheid en is vertegenwoordigd in 118 landen. Ongeveer 7400 medische websites zijn gecertificeerd door HON.Certificeringsprocedure HON evalueerde de website van de Raad en oordeelde dat deze voldoet aan de HON-gedragscode: 1. Deskundigheid: identificatie en kwalificatie redactie en auteurs 2. Aanvullend: het aanvullen en niet vervangen van de arts-patiënt relatie 3. Privacybeleid: het garanderen van vertrouwelijkheid van gegevens van de website bezoeker 4. Attributie: het citeren van bronnen van informatie en het dateren van de pagina's 5. Rechtvaardiging: de rechtvaardiging van alle claims over producten of behandelingen 6. Toegankelijkheid: de toegankelijkheid van informatie, identificatie van webmaster en contactinformatie 7. Financiering: het weergeven van de bronnen van inkomsten 8. Openheid over reclamebeleid: duidelijk onderscheid tussen de redactionele inhoud en reclameInternationaal erkend De Hoge Gezondheidsraad geeft informatie op het gebied van volksgezondheid door zijn wetenschappelijke adviezen te publiceren op zijn website. Het HON-certificaat getuigt van de betrouwbaarheid van de informatie verspreid op deze manier en dit, op internationaal vlak.www.hgr-css.be